በሊቲየምቁፋሮ12ቪእና16.8ቪመካከልያለውልዩነት

በዕለትተዕለትሕይወታችንየኃይልልምምዶችበተደጋጋሚጥቅምላይይውላሉ፡፡ቀዳዳዎችንለመቦርቦርወይምበቤትውስጥዊንጮችንለመጫንስንፈልግየኃይልቁፋሮዎችንመጠቀምያስፈልገናል፡፡በሃይልልምምዶችመካከልምልዩነቶችአሉ፡፡የጋራዎቹ12ቮልትእና16.8ቮልትናቸው፡፡ከዚያበሁለቱመካከልያለውልዩነትምንድነው吗?

1 (1)

በ12ቮእናበ16.8ቪየኃይልልምዶችመካከልልዩነቶችምንድናቸው?
1.በሁለቱየእጅኤሌክትሪክልምምዶችመካከልያለውትልቁልዩነትአንድቮልቴጅ12ቮልትሲሆንሌላኛውደግሞበቀጥታሊለይየሚችል16.8ቮልትስለሆነቮልቱነውእናበጥቅሉላይግልፅማሳያይኖራል፡፡

2.ፍጥነቱየተለየነው፡፡በተለያዩቮልቴጅዎችውስጥሲሰሩየተለያዩፍጥነቶችንያስከትላል፡፡ለማነፃፀርየ16.8ቮልትየኤሌክትሪክመሰርሰሪያበአንፃራዊነትትልቅፍጥነትይኖረዋል፡፡

3.የባትሪአቅሙየተለየነው፡፡በተለያዩቮልቴጅዎችምክንያትየተለያዩሞተሮችንመምረጥእናየተለያዩየኤሌክትሮኒክስአቅሞችንማዋቀርያስፈልግዎታል፡፡ቮልቴቱከፍባለመጠንየኤሌክትሮኒክአቅምከፍይላል፡፡

1 (2)

የኤሌክትሪክቁፋሮዎችምደባ
1.በዓላማውመሠረትየተከፋፈሉዊልስዎችወይምበራስየሚሰሩዊልስዎችአሉእናየኤሌክትሪክልምምዶችምርጫምእንዲሁየተለየነው፣አንዳንዶቹለብረትቁሳቁሶችቁፋሮየበለጠተስማሚናቸው፣እናአንዳንዶቹለእንጨትቁሳቁሶችተስማሚናቸው፡፡

2.በባትሪውቮልቴጅመሠረትተከፋፍሏል፣በብዛትጥቅምላይየዋለው12ቮልትነው፣16.8ቮልትእና21ቮልትአሉ፡፡

3.በባትሪውምደባመሠረትየተከፋፈለውአንዱሊቲየምባትሪሲሆንሌላኛውደግሞኒኬል——ክሮምየምባትሪነው፡፡የቀድሞውየበለጠተወዳጅነው፣ምክንያቱምእሱየበለጠተንቀሳቃሽእናአነስተኛኪሳራአለው፣ግንየኒኬል——ክሮሚየምባትሪይምረጡየኤሌክትሪክየእጅቁፋሮዋጋበጣምውድይሆናል።


የፖስታጊዜ——ሴፕቴ15 - 2020