叶湖1
费湖2
雪湖3.

tətbiq.tətbiq.

bizimhaqqımızdabizimhaqqımızda

浙江叶豪益尼ENERJITEXNOOGIYALARıyeni lityumalətlərÜçündizayn,ar-ge,istehsalvýsatışlarıÖzündəbirləşdirənpeşəkarbirstehsalçıvəixracatçıdıdıdır。Feihu Technology,30.000 kvadrat Metr,TikintiSahësi20.000kvadrat metrolanmüasirfabriklərə,Birinciinif IstehsalVýSınaqAvadanlıqlarınasahibdir。Hal-Hazırda,400-dənÇoxişçieyəti,üstsəviyyəlipeşəkarsteedadlar,GüclütəşkilatvýMarketInqKomandasıDaxildir。

LOGO-1

Seçilmişməhsullar.Seçilmişməhsullar.

儿子xībərlər.儿子xībərlər.

 • 你对电钻怎么了解
 • 如何选择压力枪
 • 锂钻12V和16.8V之间的差异
 • 2020年8月,我公司开发了新的锂电片......
 • Elektrikli QazmaHaqqındanəbilirsiniz

  Elektrikli Qazma,Elektrik EnerjisiniGücolaraqistifadəedənbirqazmamaşıdıdıdıdıdıdıdıdır。ElektrikAlətlərindəkişəərtivəənÇoxtələbolunanelektriklialətməhsuludur。ElektrikliMatkaplarınəsasxüsusiyyətləri4,6,8,10,13,16,19,23,32,38,49mmvəs。nömrələr...

 • Təzyqlisutabancasınınecýseçməkolar

  Avtomobil SahibliyininArtmasıILəavtomobilyuyulmasınınqiymətidəartdı。BirÇoxGəncavtomobilsahibləriucuz,sürətli,rahatvəətrafmühitəuyğunevavtomobillərininyuyulmasınıseçməkÜçünPerspektivlərinidəyişdilər。evdəbirmaşınyuyarkən,birmaşınyuyan su daolmalıdır...

 • Lityum Qazma 12VVə16.8VArasındakıFərq

  ElektrikliMatkaplarGündəlikHəYATDATEZ-TEZISTIFADəOLURUR。Evdədelikaçmağımızvəyavidaquraşdırmamızlazımolduqda,elektrikli matkaplardanistifadəetməliyik。Elektrikli MatkaplarArasındaDafərqlərvar。Ümumiolanlar 12伏V + 16,8 Voltdur。Bəsikisiarasındakıfərqnədir?fərqlənənnədir......

 • AVQUST 2020-CIIDIRəəIRKəTIMIZYeni LityumModelləriInkişafetdirdi ......

  2020-CI ILIN AVQUSTAYındaşirkətimizyeni lityumbatareyalıelektrikalətləri,lityumbatareyalısusilahlarıvəlityum batareyabağçasıtrimmerləriniindişafetdirdivəgssertifikatındankeçərəkavropavəamerikabazarlarınasonrakıgirişyolunuaçdı。məhsullarhazırdapopulyar 12v-niəhatəedir ...

Baidu