Тафовут дар байни литий базавӣ 12v ва 16.8v

Машқҳоибарқӣзу——здуддарҳаётиҳаррӯзаимоистифодамешаванд。Вақтекибамолозиммеояд,кидархонасӯрохиҳосоземёвинтҳонасбкунем,мобоядпармаҳоибарқироистифодабарем。Дарбайнипармаҳоибарқӣнизфарқиятвуҷуддорад。Одатан 12 вольт ва 16,8 вольт мебошанд。Пас фарқи байни ин ду чист?

1 (1)

Фарқибайнипармаҳоибарқии12 vва16.8 vдарчист吗?
1.Бузургтаринфарқибайнидупармаҳоибарқиидастӣшиддатаст,зероякшиддат12вольт,дигараш16日8волтаст,кимустақиманфарқкардамешавадвадарбастабастаивозеҳехоҳадбуд。

2.Суръатгуногунаст。Ҳангомидарзеришиддатигуногункоркардан,онсуръатигуногунробавуҷудмеорад。Дармуқоиса,пармаибарқии16日8волтасуръатинисбатанкалонхоҳаддошт。

3.Иқтидори батарея фарқ мекунад。Азсабабишиддатнокиигуногун,азинрӯшумобоядмуҳаррикҳоигуногунроинтихобкунедваиқтидорҳоигуногуниэлектрониробатанзимдароред。Чӣқадарекишиддатбаландбошад,ҳамонқадариқтидориэлектронӣбаландтармешавад。

1 (2)

Таснифипармаҳоибарқӣ
1.Мувофиқимақсадтақсимкардамешавад,винтҳоёвинтҳоихудтаъминкунӣмавҷудандваинтихобипармаҳоиэлектрикӣнизгуногунанд,баъзеҳобароипармакуниимасолеҳиметаллӣмувофиқандвабаъзеидигарбароимаводичӯбмувофиқанд。

2.Мувофиқишиддатибатареятақсимкардамешавад,кибештаристифодамешавад12вольт,16日8вольтва21вольтмавҷудаст。

3.Мувофиқитаснифибатареятақсимкардамешавад,якебатареяилитий,вадигаребатареяиникел-хром。Аввалинмаъруфтараст,зероонсайёрастваталафотикамтардорад,аммобатареяиникел-хромроинтихобкунед,нархидастгоҳиэлектрикиидастӣгаронтархоҳадбуд。


Вақтифиристодан:Сент15 - 2020